Agenda >>

28 juni 2019

Tweedaagse excursie Eifel

30 augustus 2019

Golf&BBQ

19 september 2019

Ondernemersbijeenkomst Gemeentehuis

25 september 2019

Ontbijtsessie

> meer agenda

© 2019 www.ouwelandontwerp.nl
technische realisatie: www.klik3.nl

Bereikbaarheid Haansberg

Bereikbaarheid van bedrijvenpark

De N282 is een belangrijke ontsluiting voor het bedrijvenpark Haansberg.

Daarnaast is de N282 een belangrijke verkeersader voor het totale gebied tussen Breda en Tilburg. De prognoses voor 2030 geven aan dat de toename van het gemotoriseerd verkeer het noodzakelijk maakt om de N282 te verbreden van 2x1 naar 2x2 rijstroken. Samen met de gemeente Gilze en Rijen is de provincie bezig met de voorbereidingen voor de verbreding. Met de verbreding worden de kruisingen met de Julianastraat en de Europalaan meegenomen en eventueel opgewaardeerd om een optimale doorstroming te verkrijgen.

Ook tijdens de werkzaamheden zal het bedrijvenpark bereikbaar moeten blijven. De tijdelijke voorzieningen hiervoor zijn punt van aandacht tijdens de uitwerking van het plan.

Met de verbrede N282 krijgen we een toekomstbestendige wegenstructuur waarbij de bereikbaarheid van bedrijvenpark Haansberg gewaarborgd blijft.

Peter Rutgers, gemeente Gilze en Rijen