Agenda >>

28 juni 2019

Tweedaagse excursie Eifel

30 augustus 2019

Golf&BBQ

19 september 2019

Ondernemersbijeenkomst Gemeentehuis

25 september 2019

Ontbijtsessie

> meer agenda

© 2019 www.ouwelandontwerp.nl
technische realisatie: www.klik3.nl

Woord van de wethouder

Wij zijn Gilze en Rijen!

Met een oppervlakte van 90 hectare en meer dan 100 bedrijven is bedrijvenpark Haansberg niet alleen een belangrijke economische factor voor Gilze en Rijen maar voor de gehele regio.

Een industrieterrein met een grote diversiteit aan bedrijven, van groot tot klein. Het biedt werkgelegenheid aan honderden mensen, in verschillende beroepsgroepen en opleidingsniveaus.

Om de bedrijvigheid nu en in de toekomst te blijven garanderen wil de gemeente samen met U werken aan de doorontwikkeling van het bedrijventerrein.

We gaven dit al concreet invulling bij de herziening van het bestemmingsplan voor uw bedrijvenpark. De herziening bereidden we samen met u voor. Dankzij een workshop, enquête en een bijdrage van de Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen ligt er nu een bestemmingsplan dat voor de toekomst van uw bedrijventerrein een planologische invulling geeft. Flexibiliteit en globaliteit vormen hierin de rode draad met als doel ondernemen te faciliteren, om wenselijke ontwikkelingen op een snelle en adequate wijze mogelijk te maken.

Niet voor niets staat in onze toekomstvisie de leus “Wij zijn Gilze en Rijen” centraal. Waar we kunnen, werken we als gemeente graag samen met u als ondernemer. Het doet mij goed om te zien dat u elkaar, als ondernemers onderling, ook steeds beter weet te vinden. Toch ligt er op dit gebied nog een mooie uitdaging.

Het ledenaantal van de bedrijvenclub de Haansberg is mijns inziens te laag. Een klein aantal actieve ondernemers probeert met man en macht zaken voor elkaar te krijgen die de ontwikkeling van uw bedrijventerrein ten goede komen. Indien alle ondernemers lid zouden worden van deze actieve club zou de slagkracht van hen, om zaken voor elkaar te krijgen, enorm toenemen. Dit is ook goed voor uw business. Bovendien verdient u uw bijdrage aan dit lidmaatschap zo terug indien het bedrijventerrein gaat voor bijvoorbeeld het Keurmerk Veilig Ondernemen. Met dit keurmerk op zak daalt uw verzekeringspremie en verdient u direct geld.

Als gemeente willen wij het vergroten van deze onderlinge collectiviteit stimuleren. Hierover zijn we in gesprek met het GRIC. Ook zij steunen deze gedachte vanuit de overtuiging dat dit een positieve uitwerking heeft op alle ondernemers.

Oprecht hoop ik dan ook dat we op dit punt de komende tijd stappen gaan zetten. Tenslotte is een bruisend ondernemersklimaat op een mooi bedrijventerrein een garantie voor economische groei in de toekomst.

 

Rolph Dols, Wethouder Economische Zaken