De Tafel van Morgen

De maatregelen in de aanpak van het coronavirus zijn nog steeds van kracht. Alle geplande activiteiten van GRIC zijn tot de zomervakantie geannuleerd. De organisatie van De Tafel van Morgen zal op een later tijdstip opgepakt worden. We brengen je op de hoogte als er gestart wordt.15-11-2019

Beste ondernemer,


I.v.m. de korte voorbereidingsperiode van de ondernemersbijeenkomst ‘De Tafel van Morgen’ is het voor veel ondernemers niet mogelijk om dit nog in hun drukke tijdsschema te plaatsen. Hierdoor vallen de aanmeldingen van ondernemers tegen. De organisatie heeft daarom besloten de bijeenkomst te verplaatsen naar het voorjaar van 2020. Wij zullen u hier tijdig van op de hoogte brengen. De bijeenkomst van donderdag 21 november gaat daarom niet door.


Mocht u vragen hebben dan horen wij dit graag.


Werkgroep Duurzaamheid GRIC
Zonder verandering, geen toekomst!

Als u niet in duurzaamheid investeert is er geen toekomst voor uw bedrijf


Dit jaar heeft GRIC Global Goal 7: ‘duurzame en betaalbare energie’, als aandachtspunt gekozen. Dit koppelen we aan de opdracht ‘informeren, inspireren en verbinden’ door met verschillende lokale partijen (ondernemers, politiek en specialisten) aan tafel te gaan. 


Onder begeleiding van presentator Richard Engelfriet gaan zij met elkaar in gesprek over uiteenlopende vragen die spelen. Waar lopen ondernemers tegenaan? Wat is mogelijk en wat niet en hoe kun je samenwerken? Wat levert het op?


Op donderdag 21 november zijn we te gast bij het Crown Business Center in Rijen. Om u alvast warm te maken voor deze bijeenkomst krijgt u de mogelijkheid om een ‘SDG self assessment tool duurzaamheid’ in te vullen. Hoe duurzaam bent u al bezig?


Tijdens ‘De Tafel van Morgen’ wordt hier verder op ingegaan. Onder de deelnemers wordt een vervolgtraject door AXXIA Duurzaam Ondernemen verloot.


Graag aanmelden via het aanmeldformulier.


Programma van ‘De Tafel van Morgen’

19.30 inloop, met koffie en thee

20.00 aanvang programma met een korte introductie

20.05 toelichting door BMD van de Global Goals (specifiek Global Goal 7) tevens uitleg van de ingevulde assessments

20.30 aanvang eerste thema: “goed in economie, slecht in energie” (het huidige energieverbruik) en “energie in de toekomst”

21.10 Aanvang tweede thema: “samenwerken is de kracht van duurzaamheid”

21.50 Korte pauze

22.00 Opmaken van slotconclusie/afsluiting

22.10 Netwerkborrel

23.00 Einde


1573120337WWCV1JeV9CZhXBKW