© 2018 www.ouwelandontwerp.nl
technische realisatie: www.klik3.nl

Nieuws

Nieuw Luchthavenbesluit voor vliegbasis Gilze-Rijen

Datum: 1-02-2018

Defensie is bezig met de vaststellingsprocedure voor een nieuwe milieuvergunning. Zoals de zaken nu in het ontwerp liggen zullen de geluidscontouren voor de vliegbasis ruimer worden. Met name aan de noord- en zuidkant van de vliegbasis.

Concreet betekent dit dat er ook contouren over het bedrijvenpark Haansberg komen te liggen. In de huidige situatie lag er al contour, maar dan voor jachtvliegtuigen. Nu wordt gekeken naar de circuits voor helikopters. De grote Chinook helikopter veroorzaakt ook trillingen. Hiermee wordt door Defensie ook gerekend. Dit resulteert in nog een ruimere contour over Haansberg.  Bedrijfsgebouwen zijn volgens de wet geen geluidsgevoelige objecten en daarom komt men niet in aanmerking voor een vergoeding van saneringskosten.

Ook voor de bedrijventerreinen Midden-Brabant Poort en Broekakkers heeft dit ontwerp-Luchthavenbesluit consequenties.

Belangstellenden voor deze complexe materie verwijzen wij graag naar de website: www.geencontourenovergilze.nl. Hier staan alle onderliggende rapporten die u kunt downloaden.

Wij, als bestuur van GRIC, zullen een zienswijze tegen het ontwerp-luchthavenbesluit indienen.

> klik hier om terug te keren