Agenda >>

3 juli 2018

Bestuursvergadering

4 september 2018

Bestuursvergadering

7 september 2018

Golfmiddag

20 september 2018

Ondernemersbijeenkomst Gemeentehuis

> meer agenda

© 2018 www.ouwelandontwerp.nl
technische realisatie: www.klik3.nl

Nieuws

Haansberg Report 05 - KVO

Datum: 19-02-2018

Met het Keurmerk Veilig Ondernemen samen werken aan een modern bedrijventerrein. U doet toch ook mee! Zoals reeds aangekondigd wil het GRIC en de werkgroep Haansberg de veiligheid op het bedrijventerrein Haansberg nog verder vergroten middels samenwerking met gemeente, politie en brandweer. Met deze samenwerking willen we het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO) verkrijgen.

Dit initiatief wordt gesubsidieerd door het Ministerie van Justitie & Veiligheid met medewerking van MKB Nederland. In het KVO werken ondernemers, politie, brandweer en gemeente samen aan de veiligheid van het bedrijventerrein. Een inmiddels opgerichte werkgroep gaat zich inzetten om het Keurmerk te behalen. De werkgroep heeft de ambitie om de komende drie jaar te werken aan een schoon, heel en veilig bedrijventerrein.

Om het Keurmerk daadwerkelijk te kunnen behalen, is een hoge respons op de enquête belangrijk. Met het invullen van deze enquête draagt u bij aan het behalen van het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen en kunt u invloed uitoefenen op de maatregelen die de komende drie jaar genomen kunnen gaan worden. Uw mening over het bedrijventerrein is daarbij van groot belang. De leden van de werkgroep KVO bedrijventerrein Haansberg, zijn benieuwd hoe u het bedrijventerrein ervaart en wat de werkgroep de komende jaren kan oppakken in het kader vanSchoon, Heel en Veilig. Zij willen u dan ook vriendelijk verzoeken de enquête hierover in te vullen.

Link naar de enquête: https://mkbnl.socratos.net/direct/haansberg

Naast het algemene belang voor veiligheid van ondernemers en hun werknemers is ermet het behalen van het KVO ook een direct financieel belang voor u als ondernemer: tal van verzekeringsmaatschappijen zijn (onder voorwaarden) bereid tot premieverlaging op de opstal- en inventarisverzekering op bedrijventerreinen die in het bezit zijn van een KVO.

Wij willen benadrukken dat alle gegevens van de enquête vertrouwelijk worden behandeld. Alleen totaalcijfers zullen worden weergegeven, geen gegevens dieherleidbaar zijn tot individuele bedrijven.De enquête dient uiterlijk 28 februari digitaal ingevuld te zijn.

Tot slot: het invullen ervan kost slechts enkele minuten. Voor eventuele vragen overde enquête of KVO bedrijventerrein Haansberg kunt u contact opnemen met: Guus Haagh, HAAGH Protection BV, 0161 226559 of guus.haagh@haagh-protection.com

Hier kunt u het volledige Haansberg Report 5 downloaden.

> klik hier om terug te keren