decor

Bedrijventerrein

Haansberg en Paarse strook

Het bedrijventerrein de Haansberg ligt aan de Oude Rijksweg ten zuidoosten van de kern Rijen. Er is een snelle ontsluiting aan de Oude Rijksweg via A58 en A27. Daarnaast sluit het bedrijventerrein aan op het spoor en het station is op loopafstand van het bedrijventerrein.

In totaal is het bedrijventerrein de Haansberg 90 hectare groot. Op het bedrijventerrein zijn een 100-tal bedrijven gevestigd met een grote mate van diversiteit in soort activiteit en grootte. De diversiteit aan bedrijven, de infrastructuur en het voorzieningenniveau maakt van bedrijventerrein de Haansberg en Paarse strook een plaats waar het goed zaken doen is.

De ondernemers op het bedrijventerrein hebben zich georganiseerd in een commissie, deel uitmakend van het GRIC. 70% van de ondernemers is lid van deze bloeiende vereniging.

De commissie heeft als doel:

  1. gezamenlijke belangen te behartigen van de ondernemers richting de gemeente en/of andere instanties,
  2. de onderlinge betrokkenheid / samenwerking te bevorderen ( te netwerken) en
  3. om zorg te dragen voor een veilig, goed onderhouden bedrijventerrein.

De commissie organiseert gedurende een jaar diverse bijeenkomsten en activiteiten met de ondernemers. Tijdens de bijeenkomsten worden de ondernemers geïnformeerd over ontwikkelingen op en rond het bedrijventerrein en over activiteiten van (een van) haar leden. Daarnaast dienen de bijeenkomsten om elkaar, in een gezellige sfeer, beter te leren kennen en waar mogelijk samenwerkingen te zoeken/te creëren. Voor verdere informatie: haansberg@gric.nl

De vier speerpunten en ambities op een rijtje

1. Goede bereikbaarheid

Rijksweg N282, ontwikkeling verbreding, ruimte voor voetgangers/fietsers, ontwikkeling spoorzone, Europalaan verkeersdrukte, openbaar vervoer, verlichting van de wegen.

2. Schoon en groene uitstraling

Schone prullenbakken (eventueel gesponsord?), opruimen van zwerfafval, onderhoud van groen en grijs, introductie van de app Buiten Beter, overleg met de BOR. (Beheer Openbare Ruimte) Duidelijke bewegwijzering (gemeente).

3. Gecontroleerde veiligheid

Centraal melden van vernielingen en inbraken, dit communiceren met de leden, informatie delen, duidelijke bewegwijzering (gemeente), ontwikkeling van slimme beveiliging. Bedrijven kunnen deelnemen aan het inmiddels gerealiseerde cameraproject.

4. Nieuwe technologie

Op het bedrijventerrein is een glasvezelnetwerk aanwezig. De deelnemers zijn lid van  Coöperatieve Vereniging Glasnet Haansberg u.a. Zij zijn dus ook de eigenaren van het netwerk.voor meer informatie: www.glasnethaansberg.nl.

5. Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

Het bedrijventerrein heeft eind 2018 het Keurmerk Veilig Ondernemen certificaat behaald.

Mist u iets, meld het ons via haansberg@gric.nl

Commissie Haansberg

Daarom lid worden van GRIC

Waarom zou u lid worden van een ondernemersvereniging? In ondernemersland is de afgelopen jaren zeer veel veranderd. Ondernemers zijn zoekende naar “hoe kan het beter?”. Samenwerken is een steeds vaker gehoord woord. Door samen te werken met andere bedrijven vergroot u uw mogelijkheden als ondernemer en bent u in staat een beter product of dienst te leveren. De eisen die afnemers stellen worden steeds hoger; door contact te leggen met ondernemers, met een andere discipline bijvoorbeeld, kunt u sneller aan die eisen voldoen.

Het GRIC (Gilze-Rijens Industrieel Contact) biedt u een platform om collega-ondernemers te ontmoeten in een ontspannen sfeer. De diversiteit van de leden (ruim 240 bedrijven zijn lid) van het GRIC is erg groot. Ondernemers hebben elkaar nodig!

Bert Wagemakers, voorzitter GRIC