Activiteiten

05-02-20 | Ontbijtsessie Wet Arbeidsmarkt in Balans

1578911641WUdC5VyKr5a3y8ie

Het zal u niet zijn ontgaan.


Vanaf 1 januari jl. zijn de regels rond arbeidscontracten en ontslag veranderd. Dat is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). De Wab moet het aantrekkelijker maken om werknemers in vaste dienst te nemen. Tegelijkertijd krijgen flexwerkers meer zekerheid in werk en in inkomen.


De Wab brengt onder meer de volgende wijzigingen met zich mee:

  1. Vanaf 2020 kunnen werkgever en werknemer drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten in maximaal drie jaar aangaan;
  2. Oproepkrachten moeten minstens vier dagen van te voren worden opgeroepen voor werk . Na twaalf maanden moeten werkgevers aan oproepkrachten een arbeidsovereenkomst met een vaste arbeidsomvang aanbieden;
  3. Werkgevers betalen vanaf 2020 een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract dan voor werknemers met een flexibel contract.
  4. Er wordt een nieuwe ontslaggrond geïntroduceerd: de cumulatiegrond;
  5. Werknemers hebben bij ontslag reeds vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding. Ook de berekening van de transitievergoeding is veranderd;
  6. Werknemers die werkzaam zijn op basis van een payroll contract, krijgen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden en rechtspositie als werknemers die rechtstreeks in dienst zijn van het bedrijf.


Op 5 februari zal Remmer-Jan Heutink, specialist op het gebied van arbeidsrecht, van Schipper Accountants, verbonden aan Sigma Personeelsdiensten, je meenemen in de wijzigingen van de wet en de gevolgen die dit voor jou als werkgever heeft.

1578911567HsX4iyIaLVx8QyFa


Locatie

Van der Valk Hotel Gilze-Tilburg, Klein Zwitserland, Gilze


Programma

07.45 uur          ontbijtbuffet

08.15 uur          welkomstwoordje door de voorzitter > start sessie

09.30 uur          einde sessie, mogelijkheid tot informeel napraten

10.00 uur          einde bijeenkomst


Aanmelden kan t/m 2 februari via het aanmeldformulier.


19-02-20 | Algemene Ledenvergadering

Save the date

02-04-20 | Lentebijeenkomst

Save the date

14-05-20 | Tennis & Golf

Save the date

14-05-20 | Zomer BBQ

Save the date


Aansluitend aan de Tennis & Golfmiddag: ma inspanning volgt ontspanning!

05-06-20 | Excursie

Save the date

02-09-20 | Ontbijtsessie

Save the date

16-09-20 | Ladies Day

Save the Date

17-09-20 | Ondernemersbijeenkomst gemeentehuis

Save the date

15-10-20 | Herfstbijeenkomst

Save the date

13-11-20 | Bedrijvenbezoekdag Gilze

Save the date

25-11-20 | Ontbijtsessie

Save the date