10-01-19 | Een zeer succesvolle start van het jubileumjaar 2019

Op 8 januari, klokslag 18.00 uur, stond het GRIC bestuur bij café-eeterij ’t Vermaeck klaar om de meer dan 200 aangemelde GRIC-leden persoonlijk te ontvangen voor het jaarlijkse Captains Dinner. Niet alleen de beste wensen voor 2019 maar ook een jubileum sleutelhanger en een save the date flyer voor twee bijzondere bijeenkomsten werd uitgedeeld.


Na deze persoonlijke ontvangst nam voorzitter Bert Wagemakers het woord om de aanwezigen van harte welkom te heten en een goed, succesvol en gezond 2019 te wensen. Hierbij sprak hij een bijzonder welkom uit aan het college van burgemeester en wethouders die de GRIC bijeenkomsten altijd trouw bezoeken. Een eerste uitdaging volgde: er werd een glaasje cava uitgedeeld met het verzoek deze tot na de toespraak te bewaren om zo gezamenlijk op het nieuwe jaar te kunnen proosten!


2018

Het afgelopen jaar 2018 werd kort doorgenomen: diverse succesvolle bijeenkomsten en de start van GRIC Junior, een project voor GRIC-leden onder 40 jaar waarvoor ervaren GRIC-leden als mentor klaar staan om jonge ondernemers bij diverse vraagstukken te helpen. Bedrijventerrein Haansberg heeft een succesvolle implementatie van zowel de camerabeveiliging als de KVO certificering achter de rug, Midden Brabant Poort verwelkomde nieuwe bedrijven en op Broekakkers is de glasvezelverbinding opgeleverd en is een start gemaakt met zowel het upgraden van de bestaande camerabeveiliging als de vernieuwing van het KVO certificaat. Een mooi jaar!


2019

Daarna werd vooruitgekeken naar het komende jaar waarin GRIC het 70-jarig bestaan viert. Een aantal vaste activiteiten zal ook dit jaar weer georganiseerd worden: de ontbijtsessies, de Golf&BBQ middag en de Ondernemersbijeenkomst in het gemeentehuis. Ook zullen er voor GRIC Junior een aantal activiteiten georganiseerd worden. Dit jaar zal de Bedrijvendag echter op de agenda ontbreken.


Jubileumjaar

Om het 70-jarig jubileum te vieren staan een aantal speciale activiteiten op de agenda: een feestavond op 6 april bij Hotel Gilze-Tilburg, een tweedaagse excursie naar de Eifel op 28 en 29 juni en een eindfeest ‘op chique’ op 2 november met aandacht voor een of meerdere lokale goede doelen. U kunt (uitsluitend) lokale goede doelen voorstellen via info@gric.nl, tijdens de ALV in februari zal uit de aangedragen doelen een keuze gemaakt worden. Ondernemers kunnen ook iets aanbieden voor de veiling die we op die avond willen houden, ook hiervoor kunt u via info@gric.nl contact met ons opnemen. De opbrengst van deze veiling is voor de gekozen lokale goede doelen. Noteer de data van deze bijeenkomsten alvast in uw agenda! Voor de volledige agenda verwijzen we u graag naar www.gric.nl/agenda.


Duurzaamheidsvisie

Verder zet GRIC vanaf 2019 extra in op duurzaamheid. Er is een werkgroep opgericht die een duurzaamheidsvisie heeft opgesteld, deze werd na het welkomstwoord via een presentatie aan de aanwezigen getoond. U kunt de GRIC duurzaamheidsvisie hier nogmaals bekijken.


Naamswijziging

Maar het wellicht meest opzienbarende wat komend jaar op stapel staat is een voorgenomen naamswijziging. Het bestuur is van mening dat ‘industrieel’ de lading van onze vereniging niet meer dekt. De diversiteit van onze leden bevestigd dit ook en we merken dat het soms zelfs een belemmering is om lid te worden. In de ALV op 27 februari wil het bestuur daarom het voorstel in stemming brengen om de naam te wijzigen naar Gilze Rijen In Contact. Een naam die beter aansluit bij een van onze doelstellingen: verbinden. Geen onbelangrijk punt is dat hiermee de afkorting GRIC dus blijft behouden!


Na deze terug- en vooruitblik nodigde Bert de aanwezigen uit om gezamenlijk het glas te heffen op het nieuwe jaar. Daarna volgde een goed verzorgd Captains Dinner en een zeer gezellige, geslaagde avond.

We willen het team van café-eeterij ’t Vermaeck bedanken voor de goede zorgen en degenen die niet aanwezig konden zijn nog graag een goed, succesvol maar vooral gezond 2019 wensen!