14-11-19 | overleg werkgroep GRIC Junior

Vanuit het GRIC is de ambitie uitgesproken een programma in te richten met focus op de 'jonge ondernemer' (jonger dan 40 jaar). Om hier invulling aan te geven is de werkgroep GRIC Junior opgericht waarin een viertal junior GRIC-leden zitting hebben nl. Babette Melsen-Zijlmans (Fifth Advocatuur), Erik van den Broek (Ordito), Thijs Kennes (Enjoj) en Eveline Vermeer (Vexpro). Kees van Hooft (FeedForward Organisatiecoaching) fungeert als mentor van de groep.


Allereerst hebben zij onderling gesproken over mogelijke invulling van het junior programma.Vervolgens is op 14 november jl. door de werkgroep, samen met een select gezelschap van jonge ondernemers uit de gemeente, verder gesproken over de ambities van het GRIC Junior programma om zo te komen tot een gedragen en interessant programma voor het jaar 2020. Dit alles onder het genot van een heerlijk diner bij De Hof van Gilze.


1575449747ds30JoV7n9JtTfL8


Op dit moment ligt er bij de junior GRIC-leden in enquête-vorm de vraag naar de wensen voor de invulling van het programma. Ook andere jonge ondernemers die geen lid zijn van het GRIC zijn hiervoor benaderd. Hieruit voortvloeiend zal het definitieve GRIC Junior programma 2020 worden opgesteld. Dit programma zal naar verwachting gaan bestaan uit een select aantal bijeenkomsten, waarin aandacht besteed zal worden aan onderwerpen die uit de inventarisatie naar voren komen. De focus van de bijeenkomsten zal liggen op het verwerven van kennis in combinatie met het bieden van een platform waar jonge ondernemers elkaar kunnen leren kennen.