18-03-19 | Afscheid bestuurslid Ed van den Bliek

Afscheid bestuurslid Ed van den Bliek

Datum: 18-03-2019


Tijdens de ALV hebben we afscheid genomen van Ed van den Bliek als bestuurslid Broekakkers.


Hij zal de KVO hercertificering van 'zijn' bedrijventerrein nog tot en met de officiële uitreiking van het certificaat op 16 april begeleiden en en daarna het stokje overdragen aan een opvolger.


Het bestuur bedankt hem hartelijk voor zijn inzet gedurende de afgelopen jaren!