18-03-19| Broekakkers beloond met certificaat KVO Continu Samenwerken

Broekakkers beloond met certificaat KVO Continu Samenwerken

Datum: 18-03-2019


Op 13 maart jl., hebben bedrijventerreinen Broekakkers en Broekakkers Zuid het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Continu Samenwerken behaald. Deze hercertificering is een waardering voor het bedrijventerreinen waar al meerdere jaren wordt samengewerkt met politie, brandweer, gemeente en de ondernemers om overlast/criminaliteit aan te pakken en onderhoud/beheer te optimaliseren. Dit levert een veiliger omgeving op met als resultaat een groter gevoel van veiligheid en minder schade. Daar profiteert iedereen van!


Drie jaar geleden hebben bedrijventerreinen Broekakkers en Broekakkers-Zuid het KVO certificaat Basis Samenwerken behaald. De jaren daarna is verder gewerkt aan opgestelde maatregelen om de toen behaalde resultaten te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren. Een glasvezelnetwerk is aangelegd en de camerabeveiliging is geoptimaliseerd. In nauwe samenwerking met gemeente, brandweer en politie zijn de incidenten tot een minimum teruggebracht en liggen de bedrijventerreinen er prachtig bij. Dit was aanleiding voor Kiwa om over te gaan tot hercertificering en het KVO certificaat Continu Samenwerken toe te kennen.


Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en overlast en kan ‘het ondernemen’ behoorlijk in de weg zitten. Om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, is MKB-Nederland in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid in 2005 gestart met een Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen. In het KVO-B maken ondernemers samen met de andere betrokken partijen afspraken. De schade die het bedrijfsleven jaarlijks lijdt door criminaliteit en onveiligheid wordt door deze en andere maatregelen fors verminderd. Het KVO-B heeft direct effect op het veiligheidsgevoel van ondernemers, werknemers en burgers. Maar ook is er vaak een structurele verbetering van de samenwerking tussen ondernemers en andere partijen te zien.

Het succes van de werkwijze is bewezen: met alle partijen aan tafel om een veilig bedrijventerrein te realiseren. De KVO-methode wordt gezien als een goede basis om in gezamenlijkheid te werken aan kwaliteit in veiligheidszorg. MKB-Nederland begeleidt de bedrijventerreinen en biedt hulp aan door inzet van procesbegeleiders KVO-B. Terreinen die alle stappen hebben doorlopen krijgen aan het eind als waardering het Keurmerk toegewezen.