24-01-19 | Ontbijtsessie ABG evaluatie

Dinsdag 23 januari vonden 35 ondernemers hun weg naar de eerste ontbijtsessie van 2019. Op het programma stond de evaluatie van de ABG-organisatie.

De gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen werken per 1 januari 2016 intensief samen middels één gefuseerd ambtelijk apparaat: de ABG-organisatie. Zij verzorgen sindsdien de dienstverlening vanuit uw gemeente aan u als ondernemer. Deze samenwerking wordt nu geëvalueerd door bureau Berenschot.


GRIC voorzitter, Bert Wagemakers opende de sessie, en gaf, na een korte introductie, burgemeester Boelhouwer het woord. Deze heette, uit hoofde van zijn functie als voorzitter van het bestuur van de ABG-organisatie, de aanwezige ondernemers van harte welkom. Hij sprak hij de wens uit dat, door de

aanbevelingen die voortkomen uit deze evaluatie, de samenwerking tussen de ondernemers en de ABG-organisatie verbeterd kan worden. “We werken voor u!”Peter van Unnik van Berenschot startte de sessie daarna met een korte schets van de genomen acties in deze evaluatie. Om een goed beeld te krijgen, hebben zij met veel verschillende betrokkenen gesproken. Zowel van binnen als van buiten het gemeentelijk domein. Want naast de drie gemeenten zelf, zijn ondernemers, maatschappelijke organisaties en partners in de regio belangrijke spelers om hierover mee te denken. Vanaf januari wordt de data geanalyseerd en komen ze met conclusies en aanbevelingen. De sessie van vandaag gaat over het delen van beelden en wensen over de huidige en toekomstige dienstverlening vanuit de ABG-organisatie.De aanwezigen werd gevraagd om hun mobiele telefoon te nemen en naar menti.com te gaan waar de evaluatievragen verschenen. De antwoorden die gegeven werden verschenen real time op het projectiescherm en werden besproken aan de hand van ervaringen die de ondernemers met de ABG-organisatie hebben gehad. De voornaamste conclusies waren dat de ambtenaren als zeer vriendelijk en bereidwillig gezien worden maar dat de communicatie en organisatie zeker (nog) te wensen over laat. Dat de ABG-medewerkers voor drie verschillende college’s en gemeenteraden, met ieder hun eigen beleid, moeten werken leek de aanwezigen overigens ook geen gemakkelijke opgave.Een prettige ontbijtsessie waaruit Berenschot hopelijk veel relevante informatie kan halen, we kijken uit naar hun rapport!