25-05-20 | Regelingen Noodpakket 2.0

Hieronder een overzicht van de nieuwsberichten die over het nieuwe noodpakket zijn gepubliceerd.


Wijzigingen in NOW-regeling bij noodpakket 1 en 2

Nieuwsbericht rijksoverheid | 20-05-2020 | 16:04

Het kabinet wil de werkgelegenheid beschermen tijdens de coronacrisis. Daarom is de loontegemoetkomingsregeling NOW sinds maart onderdeel van het economisch noodpakket. Om zoveel mogelijk bedrijven snel te bereiken, is de regeling generiek. Niettemin probeert het kabinet waar het kan oplossingen te vinden voor bedrijven die tussen wal en schip dreigen te vallen, en drempels weg te nemen in de NOW zodat meer getroffen bedrijven bereikt kunnen worden. Met een wijziging van de huidige NOW-regeling en in de verlenging van de NOW-regeling tijdens de komende maanden, komen er onder meer wijzigingen voor seizoenbedrijven, bij bedrijfsovernames en voor bedrijven die in januari een loonsom van 0 euro hadden. Lees verder >


Steunpakket voor zelfstandig ondernemers verlengd

Nieuwsbericht rijksoverheid| 20-05-2020 | 14:16

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) krijgt een vervolg. De noodregeling voor zelfstandig ondernemers die eind mei afloopt, wordt met drie maanden verlengd tot eind augustus. Lees verder >


Kabinet: ernstige twijfels over invoeren regeling flexwerkers

Nieuwsbericht rijksoverheid.nl | 20-05-2020 | 13:55

Het kabinet is op verzoek van de Tweede Kamer op zoek gegaan naar een tijdelijke en uitvoerbare oplossing voor flexwerkers die werkloos zijn geworden en niet voldoen aan de voorwaarden voor WW of bijstand: de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA). Deze regeling is weliswaar uitvoerbaar, maar kent grote nadelen. Lees verder >


Coronavirus: verlenging en uitbreiding noodpakket banen en economie

Nieuwsbericht rijksoverheid.nl | 20-05-2020 | 13:35

Ondernemers en werkenden krijgen ook de komende periode financiële ondersteuning vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus. Het eerste noodpakket banen en economie loopt door en het kabinet neemt nieuwe uitzonderlijke maatregelen. Lees verder >


1590394715Nrzpdyy2EmAwLDOZ