29-06-20 | Aanvraag TLV vanaf 30 juni geopend

Coronavirus: Ondernemers kunnen Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb aanvragen

Nieuwsbericht van rijksoverheid.nl | 29-06-2020 | 09:00


Mkb-ondernemers die direct geraakt zijn door de diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen, kunnen vanaf dinsdag 30 juni 2020 de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) aanvragen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 50.000 euro voor juni tot en met september 2020. Lees verder >