Bert Wagemakers | voorzitter

1570174644qktaHF9AtKPOgYMD

Bert Wagemakers | Wagemakers Consultancy


Bert ziet zijn taak als voorzitter in het bestuur coördinerend en initiërend te zijn. Zijn persoonlijke ambitie is ondernemers van Gilze en Rijen voldoende mogelijkheden te bieden tot netwerken; om elkaar te leren kennen, van elkaars business kennis te nemen en op die manier tot zaken te komen. Verder ziet hij het GRIC als één van de belangrijkste belangenbehartigers voor ondernemend Gilze en Rijen richting gemeente en andere overheidsinstanties.


1570174675otJ7W6xcjgsGtLU3

Bert Wagemakers is directeur / eigenaar van Wagemakers Consultancy Wagemakers Consultancy houdt zich bezig met het adviseren van particulieren en ondernemers met betrekking tot o.a. ruimtelijke ordeningstrajecten naar gemeenten en andere overheden. Het bemiddelen in vastgelopen procedures behoort tot het taakveld. Wagemakers Consultancy is tevens actief in Duitsland (gebied Vulkaneifel) met het zoeken naar opportunities in de vastgoedsector voor particulieren en ondernemers.


e-mail: bert@mbwagemakers.nl


.