decor

Commissies

Binnen GRIC zijn er 3 commissies.

De gemeente Gilze en Rijen beschikt over een drietal bedrijventerreinen, Broekakkers in Gilze, Haansberg en Paarse Strook in Rijen en het nieuwe bedrijventerrein Midden Brabant Poort in Gilze. In de diverse kernen vindt u ook bedrijvigheid.

Binnen GRIC zijn deze individuele bedrijventerreinen vertegenwoordigd in het bestuur. De voorzitters van de commissies waarin de bedrijventerreinen zich verenigd hebben, hebben nl. een bestuurszetel in het bestuur van GRIC.

Gilze en Rijen is een echte werkgelegenheidsgemeente. Met een aantal arbeidsplaatsen van ca. 11.000 tot 12.000 op een bevolking van 26.000 inwoners is dit zeer goed te noemen.

In de afzonderlijke rubrieken presenteren de verschillende bedrijventerreinen zich. De bedrijventerreinen zijn als commissie binnen onze vereniging vertegenwoordigd.