decor

Commissie

Bert Wagemakers Award

Contact

Bert Wagemakers | bw-award@gric.nl | 06-51365366


Wil je in aanmerking komen of een bijzondere ondernemer aanmelden voor de volgende editie?
Neem dan contact ons op!


Editie 2024

Op 23 mei zal de Bert Wagemakers Award uitgereikt worden aan een lokale ondernemer. Voor meer informatie zie de pagina Uitreiking Bert Wagemakers Award. Er zijn drie bedrijven genomineerd, de commissie is met hen in gesprek gegaan en nu wacht de moeilijke taak een van hen tot winnaar uit te roepen. De genomineerden stellen zich hier aan je voor: de nominaties.

 

 

 


Doelstelling
Aandacht schenken aan bedrijven die een bijzondere prestatie geleverd hebben in de breedste zin van het (ondernemers-)woord, dit kan dus op diverse vlakken zijn, denk bijv. aan innovatie, personeelsbeleid, duurzaamheid of samenwerking.
De award is een stimulans voor ondernemers waarbij kennis gedeeld en successen gevierd worden.

Wie kan zich aanmelden
Alle ondernemers – groot, klein, wel of geen lid van GRIC – gevestigd (KvK) in gemeente Gilze en Rijen.

Overige informatie
– De award wordt iedere 2 jaar uitgereikt;
– Alle ondernemers kunnen zichzelf of een collega-ondernemer aanmelden;
– Aanmelden kan d.m.v. een filmpje, e-mail, presentatie etc., er is dus geen opgelegde vorm;
– De inzendingen worden beoordeeld door de (onafhankelijke) Bert Wagemakers Commissie.

De achtergrond
In februari 2023 droeg oud-voorzitter van GRIC, Bert Wagemakers, het voorzittersstokje na maar liefst 16 jaar over aan onze huidige voorzitter. Het bestuur heeft haar dankbaarheid voor zijn inzet toen onderstreept door Bert het erelidmaatschap van GRIC te verlenen en de Bert Wagemakers Award in het leven te roepen. Een award die staat voor de doelstellingen van GRIC – informeren, verbinden en inspireren – en waarmee aandacht wordt geschonken aan lokale bedrijven die een bijzondere prestatie geleverd hebben. Bert is toen gevraagd een toekenningscommissie te vormen welke deze award tweejaarlijks gaat uitreiken. De commissie bestaat uit Bert Wagemakers (Wagemakers Consultancy), Nienke van Abeelen (Van Abeelen HR) en Kees van Beijsterveldt (Van Beijsterveld & Gommers Architecten).


Historie

september 2023
Tijdens de Ondernemersbijeenkomst op 14 september 2023 vond de kick-off plaats voor de 1e editie. De uitreiking vindt plaats op 23 mei 2024: Uitreiking Bert Wagemakers Award 2024.

juni 2023
Inmiddels is de commissie gevormd! Zij hebben kaders v.w.b. de frequentie en voorwaarden voor toekenning uitgezet en zullen ons hierover op een later tijdstip informeren. Ze gaan zich vanzelfsprekend inzetten om met een eerlijk, transparant en zorgvuldig selectieproces uit de, hopelijk, vele aanmeldingen en nominaties een terechte winnaar te kiezen!

februari 2023
In februari 2023 droeg oud-voorzitter, Bert Wagemakers, het voorzittersstokje na maar liefst 16 jaar over aan onze huidige voorzitter. Het bestuur van GRIC heeft haar dankbaarheid voor zijn inzet toen onderstreept door Bert het erelidmaatschap van GRIC te verlenen en de eerste Bert Wagemakers Award toe te kennen. Een award die staat voor de doelstellingen van GRIC: informeren, verbinden en inspireren en waarmee aandacht geschonken gaat worden aan bedrijven die een bijzondere prestatie geleverd hebben. Bert is gevraagd een toekenningscommissie te vormen welke de frequentie van, en de voorwaarden voor, toekenning van deze award gaat bepalen.


De commissie

Bert Wagemakers Award Commissie (van links naar rechts)
Bert Wagemakers (Wagemakers Consultancy)
Nienke van Abeelen (Van Abeelen HR Consultancy)
Kees van Beijsterveldt (Van Beijsterveldt & Gommers Architecten)


De award                   Het logo