decor

Bedrijventerrein

Haansberg en Paarse strook

Bedrijventerrein Haansberg ligt aan de Oude Rijksweg ten zuidoosten van de kern Rijen. Er is een snelle ontsluiting aan de Oude Rijksweg via A58 en A27. Daarnaast sluit het bedrijventerrein aan op het spoor en het station is op loopafstand van het bedrijventerrein. In totaal is het bedrijventerrein de Haansberg 90 hectare groot. Op het bedrijventerrein zijn een 100-tal bedrijven gevestigd met een grote mate van diversiteit in soort activiteit en grootte. De Paarse Strook bevindt zich tussen de Trees Kinstraat en de Mary Zeldenrustlaan en bestaat uit ongeveer 25 kavels. Deze strook is bestemd voor lichte bedrijvigheid met de mogelijkheid voor het bouwen van een bedrijfswoning.

De diversiteit aan bedrijven, de infrastructuur en het voorzieningenniveau maakt van bedrijventerrein de Haansberg en Paarse strook een plaats waar het goed zaken doen is.

De ondernemers hebben zich georganiseerd en worden vertegenwoordigd door commissie Haansberg

KVO werkgroep

De commissie Haansberg valt onder Ondernemersvereniging GRIC.  Zo’n 70% van de ondernemers op Haansberg is lid van deze bloeiende vereniging. Wil je aansluiten, dan kun je lid worden van GRIC. Het aanmeldformulier is te vinden op de pagina Formulieren.

  • Netwerk met ca. 200 collega-ondernemers uit de gemeente
  • Commissie Haansberg is vertegenwoordigd in GRIC bestuur
  • Gratis deelname aan activiteiten GRIC (m.u.v. excursie) ca. 10 keer per jaar
  • Voor alle contributiebedragen zie pagina Lid worden

COLLECTIEVE BEVEILIGING HAANSBERG

Naast het lidmaatschap van GRIC kunnen de ondernemers op Haansberg ook bijdragen aan de veiligheid op het bedrijventerrein. Met deze bijdrage onderhoudt commissie Haansberg het camerasysteem, waar nodig breiden ze het uit of upgraden het. Maar je bijdrage wordt ook gebruikt om op andere manieren de veiligheid en werkbaarheid op het bedrijventerrein te waarborgen en de KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen) certificering te behouden. Voor deze certificering werkt de commissie Haansberg nauw samen met de politie, brandweer en gemeente. Zonder je deelname is het niet mogelijk e.e.a. in stand te houden, je deelname wordt zeer gewaardeerd! Samen zorgen we voor een veilig bedrijventerrein!! Er is door de commissie een protocol opgesteld zodat bij een incident duidelijk is hoe te handelen.

Zowel het aanmeldformulier Collectieve Beveiliging Haansberg als het protocol zijn te vinden op de pagina Formulieren.

 

Voor verdere informatie en zaken aangaande Haansberg, kunt u contact opnemen via haansberg@gric.nl


De commissie Haansberg heeft als doel:

  1. gezamenlijke belangen te behartigen van de ondernemers richting de gemeente en/of andere instanties,
  2. de onderlinge betrokkenheid / samenwerking te bevorderen ( te netwerken) en
  3. om zorg te dragen voor een veilig, goed onderhouden bedrijventerrein.

De commissie organiseert gedurende een jaar diverse bijeenkomsten en activiteiten met de ondernemers. Tijdens de bijeenkomsten worden de ondernemers geïnformeerd over ontwikkelingen op en rond het bedrijventerrein en over activiteiten van (een van) haar leden. Daarnaast dienen de bijeenkomsten om elkaar, in een gezellige sfeer, beter te leren kennen en waar mogelijk samenwerkingen te zoeken/te creëren. Voor verdere informatie: haansberg@gric.nl

De vier speerpunten en ambities op een rijtje

1. Goede bereikbaarheid

Rijksweg N282, ontwikkeling verbreding, ruimte voor voetgangers/fietsers, ontwikkeling spoorzone, Europalaan verkeersdrukte, openbaar vervoer, verlichting van de wegen.

2. Schoon en groene uitstraling

Schone prullenbakken (eventueel gesponsord?), opruimen van zwerfafval, onderhoud van groen en grijs, introductie van de app Buiten Beter, overleg met de BOR. (Beheer Openbare Ruimte) Duidelijke bewegwijzering (gemeente).

3. Gecontroleerde veiligheid

Centraal melden van vernielingen en inbraken, dit communiceren met de leden, informatie delen, duidelijke bewegwijzering (gemeente), ontwikkeling van slimme beveiliging. Bedrijven kunnen deelnemen aan het inmiddels gerealiseerde cameraproject.

4. Nieuwe technologie

Op het bedrijventerrein is een glasvezelnetwerk aanwezig. De deelnemers zijn lid van  Coöperatieve Vereniging Glasnet Haansberg u.a. Zij zijn dus ook de eigenaren van het netwerk.voor meer informatie: www.glasnethaansberg.nl.

5. Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

Het bedrijventerrein heeft eind 2018 het Keurmerk Veilig Ondernemen certificaat behaald en dit tot op heden weten te behouden.

Mist u iets, meld het ons via haansberg@gric.nl

Commissie Haansberg