decor

Lid worden

Aanmeldformulier GRIC Lidmaatschap

Lid worden

Als ondernemer kun je lid worden van ondernemersvereniging GRIC (Gilze Rijens Industrieel Contact). GRIC is een platform voor alle ondernemers, niet alleen uit de industrie. We streven ernaar dat alle leden, naast “komen halen”, ook wat “komen brengen”. We willen graag betrokkenheid van de leden en ons aanpassen aan de veranderingen die in de toekomst gaan plaatsvinden.

Iedere ondernemer die met zijn/haar bedrijf in de gemeente Gilze en Rijen is gevestigd en ingeschreven staat bij de KvK, kan lid worden van het GRIC. Het bestuur onderzoekt globaal of de aangemelde onderneming en haar directie te goeder naam en faam bekend staan.

Contributie

De hoogte van de jaarlijkse contributiebijdrage voor het lidmaatschap van GRIC wordt bepaald door het aantal medewerkers in dienst van je bedrijf. In de ALV van 07-03-24 is de contributie voor 2024 vastgesteld op

  • 0 tot 50 werknemers: € 225,00
  • 50 tot 100 werknemers: € 375,00
  • meer dan 100 werknemers: € 500,00

Alle vermelde contributiebedragen zijn per kalenderjaar en exclusief 21% BTW

 

 

 

 

 

Aanmelden

Wil je graag lid worden? Je bent van harte welkom! Vul het aanmeldformulier in, dan hebben we meteen alle informatie die nodig is om je aanmelding te verwerken.

Opzegging

Het lidmaatschap GRIC loopt van januari t/m december. Opzegging kan uitsluitend per e-mail via info@gric.nl. Indien het lidmaatschap gedurende een verenigingsjaar wordt opgezegd, blijft de contributie voor dat gehele jaar verschuldigd, tenzij het bestuur, gelet op de bijzondere omstandigheden van het geval, anders besluit.

Indien je nog vragen hebt kun je natuurlijk tijdens kantooruren contact opnemen met het secretariaat via 06-48479843 of een mail sturen aan  info@gric.nl.