decor

Nieuws

Tijdens de ALV op 17-02-22 hebben we afscheid genomen van secretaris Mariëlle Moonen en penningmeester Jolanda van Dongen. Hun bestuursfuncties zijn overgenomen door respectievelijk Rob de Swart en Frans Jacobs. Het bestuur bedankt Mariëlle en Jolanda hierbij nogmaals hartelijk voor hun inzet gedurende de afgelopen jaren!