decor

Daphne Marcus neemt afscheid van GRIC bestuur

Bestuurslid Daphne Marcus heeft tijdens de ALV van 7 maart afscheid genomen van het GRIC bestuur.

Zij was sinds 2021 bestuurslid met als aandachtsveld activiteiten. Tijdens haar bestuurstermijn heeft ze met veel plezier en enthousiasme vorm gegeven aan de invulling van de GRIC activiteiten. Voorzitter Wil Hermens bedankte haar voor haar inzet en betrokkenheid met een bos bloemen en fles wijn waarop de aanwezige leden invielen met een flink applaus.

Roos van Velzen werd door het bestuur voorgedragen als opvolgster van Daphne waarmee de vergadering met applaus akkoord ging.