decor

2023 Algemene Ledenvergadering

alle leden ontvangen de uitnodiging in week 4 ook in de brievenbus
Na een periode van maar liefst 16 jaar neemt Bert Wagemakers tijdens deze ALV afscheid als voorzitter van GRIC. Als bestuur zijn we van mening dat Bert boven zijn taak als voorzitter is uitgestegen en een onuitputtelijke inzet heeft getoond om de vereniging te professionaliseren, op de kaart te zetten èn te houden. Hiervoor willen we hem graag formeel bedanken tijdens de aansluitende Midwinter Bijeenkomst*. Hoewel we weten dat we Bert ongetwijfeld nog vaak zullen zien stellen we je graag in de gelegenheid om hem ook persoonlijk te bedanken en nodigen je dan ook van harte uit voor deze bijeenkomst.

Voorafgaand hieraan nodigt het bestuur de leden graag uit om de Algemene Ledenvergadering bij te wonen. Tijdens de ledenvergadering legt het bestuur verder verantwoording af over het gevoerde beleid over 2022 en geeft inzicht in de financiën. Je kunt je vragen en opmerkingen kwijt en waar nodig invloed uitoefenen op het beleid van de vereniging. De agenda en bijbehorende stukken voor de vergadering zijn reeds per e-mail aan de leden verstuurd en zijn indien gewenst ook bij het secretariaat op te vragen via info@gric.nl.

Algemene Ledenvergadering
Genodigden: GRIC-leden
De uitnodiging is via e-mail aan alle GRIC-leden verstuurd

16.30 uur inloop
17.00 uur aanvang ALV
18.00 uur einde, aanvang Midwinterbijeenkomst
Aanmelden : kan t/m vrijdag 10 februari via het aanmeldformulier
* let op: voor de Midwinterbijeenkomst svp apart inschrijven