decor

2022 Bezoek Vliegbasis Gilze-Rijen

Commandant Defensie Helikopter Commando vliegbasis Gilze-Rijen Robert Adang nodigt de GRIC-leden van harte uit voor een bezoek aan de vliegbasis op woensdagmiddag 26 oktober 2022. Deze middag ontvang je meer informatie over toekomstige ontwikkelingen en ben je welkom om diverse activiteiten op de vliegbasis te bekijken. We sluiten graag af met een saamhorigheidsmaaltijd.

Datum: woensdag 26 oktober 2022
Tijd: 14.00 – 19.00 uur
Vervoer: op basis van de aanmeldingen wordt gezamenlijk vervoer georganiseerd, nadere informatie hierover volgt.

Aanvullende informatie:

  • Bij deze activiteit is ruimte voor 60 deelnemers.
  • Per onderneming kan 1 persoon deelnemen; een eventueel ingeschreven partner/collega komt op een wachtlijst.
  • Voor deelname en toegang tot de vliegbasis is aanmelding noodzakelijk. Volgens de protocollen van defensie wordt, buiten je volledige naam, ook geboortedatum, geboorteplaats en ID-, rijbewijs-, of paspoortnummer gevraagd. De vliegbasis gaat, conform de AVG richtlijn, zorgvuldig met deze gegevens om.
  • Tussentijds vertrek van de vliegbasis is niet mogelijk

Inschrijven: via het aanmeldformulier t/m maandag 17 oktober

We geven het definitieve aantal deelnemers met de gevraagde persoonsgegevens een week vooraf door aan defensie. Als je, na inschrijving, onverhoopt toch niet aanwezig kunt zijn vragen we je dan ook vriendelijk dit uiterlijk maandag 17 oktober aan ons door te geven. Op deze manier krijgen je collega‐ondernemers op de wachtlijst de kans om deel te nemen, kan de vliegbasis e.e.a. tijdig voorbereiden en worden er geen kosten gemaakt voor leden die niet aanwezig kunnen zijn.