decor

Interactieve Ondernemersbijeenkomst

Op donderdag 15 september organiseerde GRIC i.s.m. Gemeente Gilze en Rijen de jaarlijkse Ondernemersbijeenkomst met als thema Generaties op de werkvloer.

Om 19.30 uur werden de deuren van CC De Boodschap geopend voor de deelnemers aan deze avond. Na een kop koffie of thee in de foyer nam het gezelschap plaats in de theaterzaal waar de avond werd geopend door GRIC voorzitter Bert Wagemakers.

Hij heette de aanwezigen van harte welkom en refereerde aan de editie van vorig jaar waarin futuroloog Peter van der Wel zijn visie op de komende 10-20 jaar gaf. Maar zelfs wat er slechts in één jaar kan gebeuren lijkt nauwelijks te voorspellen. De gebeurtenissen in het afgelopen jaar raken wederom veel ondernemers en vragen, nog steeds, de nodige creativiteit van hen. Bert sloot af met een bericht waarbij hij inhaakte op het thema: begin volgend jaar stopt hij als voorzitter van GRIC. Het bestuur zal in de volgende ALV Wil Hermens voordragen als nieuwe voorzitter waarmee volgens Bert de totale leeftijd van het GRIC bestuur met een halve generatie wordt verlaagd. Hierna gaf hij het woord aan Merijn Scheifes, wethouder Financiën, economie en ABG.

Vooruitlopend op het officiële afscheid, bedankte Merijn Bert voor zijn jarenlange inzet voor de ondernemersvereniging. Een daverend applaus volgde. Merijn, sinds de verkiezingen van dit jaar wethouder, stelde zich nog eens kort voor. Samen met bedrijfscontactfunctionaris Eric van Mierlo heeft hij sinds zijn aantreden al behoorlijk wat ondernemers in de gemeente bezocht. De ondernemers die ook graag kennis met hem maken en hun bedrijf willen laten zien, nodigde hij van harte uit om contact met hem op te nemen. Zijn drive om wethouder te worden hangt samen met het thema van vanavond: hij graag laat de wereld goed achter voor de komende generatie. Met deze woorden gaf hij het podium over aan de spreekster van de avond: Kim Jansen.

Kim Jansen is sociaal psycholoog en werkzaam op het gebied van HR, onderzoek en het trainerschap. Zij startte haar presentatie met de stelling: “Generatieverschillen bestaan niet, de verschillen die er zijn berusten op individuele en levensfase verschillen.” Dit was de start van een zeer interactieve sessie waarin Kim keer op keer de aanwezigen betrok bij de presentatie. De theorie werd ondersteund door voorbeelden uit de praktijk en stereotypen, verschillen en overeenkomsten tussen de generaties die nu op de werkvloer aanwezig zijn werden besproken. Vragen die je jezelf als ondernemer kunt stellen om de generatiekloof in jouw bedrijf te herkennen en te dichten en tips om dit te doen werden meegegeven. Met als opvallende laatste tip: “Vergeet alles! Benader elkaar als uniek individu, niet als generatie. En realiseer je tegelijk dat we uiteindelijk meer gemeen hebben dan verschillen”.  De conclusie die Kim de toehoorders tot slot meegaf: “De kennis, invloed en ervaring van oud samen met de frisse blik, creativiteit en innovatiekracht van jong is de sleutel tot een energieke & future-proof organisatie!

De avond werd afgesloten in de foyer waar het team van CC De Boodschap een hapje en drankje verzorgde. Het was een gezellige, leerzame en inspirerende avond met informatie waar de aanwezige ondernemers in hun bedrijfsvoering zeker nog eens aan terug zullen denken.

 

Foto’s uwbedrijfsfotograaf.nl