decor

Stikstofbesluit van invloed op verbreding N282

van www.brabant.nl

Het stikstofvraagstuk dat in Nederland speelt heeft ook gevolgen voor de werkzaamheden aan de N282 en N260A. Kortgeleden zijn de regels voor vergunningen op het gebied van natuurbescherming en stikstof veranderd. Het gaat hier om de vergunning in het kader van de Wet Natuurbescherming (Wnb). Projecten die voor neerslag van stikstof in een Natura 2000- gebied zorgen, krijgen geen vergunning meer en mogen niet doorgaan.
Het project N282 zou tot stikstofneerslag in meerdere beschermde natuurgebieden leiden, waaronder het Ulvenhoutse Bos en De Regte Heide. We krijgen hier geen vergunning meer voor. Een aantal onderdelen van het plan kunnen we daarom niet uitvoeren, zoals vooraf bedacht. Het gaat hier om het autoluw maken van Hulten en de rijbaanverdubbeling van de N282 tussen de Julianastraat (Rijen) en de Oosterhoutseweg (N631). Mogelijk veranderen de regels met betrekking tot natuurbescherming en stikstof in de toekomst. Dan komen deze onderdelen weer in beeld. Op dit moment weten we niet wanneer dit zal zijn.

Voor de kern van Hulten zijn deze week door de provincie tijdelijke maatregelen bekend gemaakt, zie het artikel hierover uit BN de Stem:  Met deze vier tijdelijke maatregelen moet minder verkeer over de N282 door Hulten rijden.

Actuele informatie over de N282 kun je vinden op de website www.brabant.nl/N282 en via de BouwApp van Heijmans