decor

Uitbreiding N282: meer overlast vanaf maart

Informatiebijeenkomst 29 februari 19.00 uur Café – Eeterij ’t Vermaeck!

De eerste voorbereidende werkzaamheden aan de N282 zijn buiten al te zien: delen van het fietspad zijn verwijderd, bomen zijn gekapt en kabels en leidingen worden verlegd. Vanaf maart 2024 starten de grootschalige werkzaamheden. Het komende half jaar gaat Heijmans op vier plaatsen aan de slag. We geven onderstaand per locatie aan wanneer we met de werkzaamheden beginnen en wat we precies gaan doen. Het nummer op het onderstaande kaartje komt overeen met het nummer van de beschrijving van de locatie.

Op de hoogte blijven?
Meld je hier aan voor de nieuwsbrief N282 of bekijk hier het archief.

Informatiebijeenkomst 29 februari
Vanaf april krijgt de omgeving te maken met een nieuwe verkeerssituatie en aangepaste maximumsnelheden. Om de werkzaamheden toe te lichten, organiseren Heijmans en de provincie Noord-Brabant op donderdag 29 februari een inloopavond. Er liggen tekeningen met het definitieve ontwerp en er is meer informatie over de planning en de ontwikkelingen m.b.t. natuurcompensatie.

Er is alle gelegenheid om vragen te stellen. Zowel het projectteam van Heijmans als dat van de provincie is deze avond aanwezig.
Datum: 29 februari 2024
Tijd: tussen 19.00u en 21.00u
Locatie: Café – Eeterij ’t Vermaeck, Rijksweg 115, 5121 RD Rijen

Aanmelden is niet nodig, u kunt gewoon binnenlopen.

Overzicht locaties werkzaamheden deel 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. De kruising van de Burgemeester Letschertweg (N260) en de Burgemeester Ballingsweg (N260A)
We starten met de uitbreiding van de kruising van de N260 met de N260A. Allereerst beginnen de voorbereidingen, zoals het verlengen van de bestaande faunatunnel voor onder meer dassen. Daarna voeren we graafwerkzaamheden uit en maken we alles klaar om de kruising aan te leggen. De kruising zal in april ook een weekend dicht gaan, zodat we nieuwe verkeerslichten kunnen plaatsen. Welk weekend dit precies wordt is nu nog niet bekend. Wij informeren u hier natuurlijk tijdig over.

2. De Burgemeester Ballingsweg (N260A)
Het aantal rijstroken van de N260A wordt verdubbeld. De werkzaamheden daarvoor starten begin maart. Het verkeer zal geen last hebben van deze werkzaamheden, omdat deze naast de bestaande weg worden uitgevoerd. Wel krijgt de omgeving te maken met in- en uitvoegend werkverkeer. Weggebruikers worden hier met borden op gewezen.

3. De nieuwe verbindingsboog tussen de Burgemeester Ballingsweg (N260A) en de N282
De nieuwe verbindingsboog verbindt in de toekomst de N260 en de N282. Vooruitlopend op de realisatie van de verbindingsboog starten we al in februari met de werkzaamheden op de locatie van de voormalige Truck Parking. We voeren graafwerkzaamheden uit en leggen een natuurlijke geluidswal aan. Ook hier zal het verkeer geen last hebben van de werkzaamheden, omdat deze naast de bestaande weg plaatsvinden.

Wel sluiten we de N282 in april een weekend af, zodat we de verbindingsboog veilig kunnen aanleggen. In dat weekend maken we ook een tijdelijke rotonde, op de plaats waar nu verkeerslichten staan op de kruising N282/Europalaan. Deze tijdelijke rotonde zorgt ervoor dat het verkeer veilig kan blijven doorrijden, ook tijdens de overige werkzaamheden aan de N282.

4. Het nieuwe fietspad aan de noordzijde tussen Hulten en de N631
In februari beginnen we met de aanleg van het nieuwe fietspad ten noorden van de N282. Hiervoor zijn eerder bomen gekapt en het oude fietspad is verwijderd. De eerste fase van het werk start in Hulten bij de Broekdijk en loopt tot en met de kruising met de N631. We beginnen met graafwerkzaamheden en leggen daarna het nieuwe fietspad aan. Het fietsverkeer kan tijdens de werkzaamheden gebruik maken van het bestaande fietspad aan de zuidzijde van de N282.