decor

Wil Hermens nieuwe voorzitter GRIC

Woensdag 15 februari hield de vereniging haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering bij Van der Valk Gilze-Tilburg. Agendapunt 11, de bestuursverkiezing, had deze keer echter een bijzondere invulling.

Voorzitter Bert Wagemakers stelde zich niet herkiesbaar voor een nieuwe bestuurstermijn. Eigenlijk wilde hij 2 jaar geleden stoppen maar vond het toen, gezien de coronaperiode, toch niet het juiste moment. Toen hieraan een eind kwam, vond hij het tijd het voorzittersstokje inderdaad over te dragen. Hij is op zoek gegaan naar een lokale ondernemer met een grote betrokkenheid en netwerk op zowel ondernemend als maatschappelijk vlak, om het voorzitterschap aan over te dragen. Hij, maar ook het bestuur, is van mening dat hij in Wil Hermens de juiste persoon heeft gevonden. Wil is geen onbekende want hij was 16 jaar geleden ook secretaris van GRIC. De Algemene Ledenvergadering sloot zich hierbij aan en ging dan ook, bij acclamatie, akkoord met de voordracht van het bestuur om Wil Hermens tot nieuwe voorzitter te benoemen.

De thema’s die de nieuwe voorzitter na aan het hart liggen zijn duurzaamheid, participatie en volgen van nieuwe ontwikkelingen bij zowel ondernemers als op het gebied van bijv. wet- en regelgeving. Daarnaast houdt hij natuurlijk graag vast aan de missie van GRIC, ‘informeren, inspireren en verbinden; samen is meer dan alleen’. In het kader hiervan gaat hij graag op de koffie bij de GRIC-leden om elkaar beter te leren kennen, de betrokkenheid te versterken en te weten wat er zoal speelt. “Ik ben altijd op zoek naar overeenkomsten en mogelijkheden om elkaar en GRIC beter en sterker te maken op weg naar een ondernemers-vriendelijk klimaat in onze gemeente”, aldus de nieuwe voorzitter.

Bert Wagemakers (l) en Wil Hermens (r) | foto Bedrijfsfotografie Brabant