decor

Nieuws

Bedrijventerrein Broekakkers voor de 3e maal beloond met het KVO certificaat Continu Samenwerken

Bedrijventerreinen Broekakkers en Broekakkers Zuid hebben het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Continu Samenwerken voor de 3e maal behaald. Dit Keurmerk is een waardering voor bedrijventerreinen waar al vele jaren wordt samengewerkt om de veiligheid op de bedrijventerreinen te verbeteren.

Een belangrijke voorwaarde in het proces om een KVO-B-certificaat te behalen is dat ondernemers samen met gemeente, politie en brandweer, afspraken maken om overlast, criminaliteit, brandveiligheid en onderhoud en beheer aan te pakken. Dit levert een veiliger omgeving op met als resultaat een groter gevoel van veiligheid en minder schade. Daar profiteert iedereen van. Keuker Veiligheidszorg Ondernemingen heeft dit proces onder auspiciën van MKB-Nederland begeleid.

Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en overlast en kan ‘het ondernemen’ behoorlijk in de weg zitten. Om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, is MKB-Nederland in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid in 2005 gestart met een Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen. In het KVO-B maken ondernemers samen met de andere betrokken partijen afspraken, zoals:

  • • het organiseren van bijeenkomsten voor en door ondernemers over ‘schoon, heel en veilig’
  • • beter georganiseerd toezicht door politie en beveiliging
  • • camerabeveiliging, enz.
  • • investeringen in de openbare ruimte (groenvoorziening, straatverlichting, enz.)

De schade die het bedrijfsleven jaarlijks lijdt door criminaliteit en onveiligheid wordt door deze en andere maatregelen fors verminderd. Het KVO-B heeft direct effect op het veiligheidsgevoel van ondernemers, werknemers en burgers. Maar ook is er een structurele verbetering van de samenwerking tussen ondernemers en publieke partijen te zien.

In heel Nederland worden momenteel veel bedrijventerreinen veiliger gemaakt met behulp van de KVO-B-methode. De ervaringen die inmiddels zijn opgedaan in verschillende gebieden bewijzen het succes van de werkwijze: met alle partijen aan tafel om een veilig bedrijventerrein te realiseren. De KVO-methode wordt gezien als een goede basis om in gezamenlijkheid te werken aan kwaliteit in veiligheidszorg. Keuker-Veiligheidszorg Ondernemingen begeleidt de bedrijventerreinen door inzet van procesbegeleiders KVO-B. Terreinen die alle stappen hebben doorlopen krijgen aan het eind als waardering het Keurmerk toegewezen. Na drie jaar volgt een evaluatie en hercertificering. Inmiddels hebben al meer dan 1000 bedrijventerreinen in Nederland een Keurmerk behaald.