decor

Nieuws

Bericht Stichting VIPvoorelkaar Gilze en Rijen

Zoekt jouw organisatie een vrijwilliger?

Vorig jaar, midden in de corona tijd is er op het AZC Gilze een Participatie Balie geopend. Dit project wordt in onze gemeente, in samenwerking met het COA, door stichting VIPvoorelkaar begeleid. Samen proberen we de bewoners van het AZC zo snel mogelijk te laten participeren door middel van vrijwilligerswerk of het deelnemen aan andere activiteiten.

We willen de leden van het GRIC graag wijzen op de mogelijkheid om bij het organiseren van activiteiten/evenementen vrijwilligers vanuit het AZC in te zetten. Of de mogelijkheid om als bedrijf, in het kader van teambuilding en maatschappelijke betrokkenheid, vrijwilligerswerk op het AZC te doen. Uiteraard kan een donatie in geld of natura ook altijd! We zoeken heel graag de verbinding op binnen onze eigen gemeente en hopen ook dat we hiermee ‘onbekend=onbemind’ kunnen omzetten naar ‘bekend=bemind’!

Als er vragen zijn of er is interesse om bewoners vanuit het AZC op wat voor manier dan ook te laten participeren dan kun je contact opnemen met ondergetekende.

NOTE: Men mag als organisatie met winstoogmerk enkel eenmalig/incidenteel een bewoner (die nog geen status heeft) als vrijwilliger inzetten. Statushouders mogen wel structureel vrijwilligerswerk doen.

Bedankt en vriendelijke groet,

Brenda Huizinga

projectcoördinator AMIF participatie en taal Vipvoorelkaar

brenda@vipvoorelkaar.nl

T 06-44318500

1647419396M0KZt1a0z08a3NYa 1647419431gRHsHPDBq5S4RFle