decor

In vogelvlucht door de nieuwe stationsomgeving!

Er gebeurt veel rondom de Spoorzone in Rijen. Eind augustus heeft het college het beeldkwaliteitsplan en de klanteisspecificaties (KES) vrijgegeven. Ook is er een Voorlopig Ontwerp gemaakt voor de stationsomgeving. Op maandag 11 september lieten we dit ontwerp zien aan ruim 40 deelnemers van werkgroepen. Op woensdag 13 september was iedereen welkom op het gemeentehuis om naar verschillende plannen en (voorlopige) ontwerpen te komen kijken. Er was veel belangstelling: ruim 130 bezoekers kwamen naar de inloopbijeenkomst om de plannen te bekijken en vragen te stellen.

In vogelvlucht door de stationsomgeving
Om een indruk te geven van de plannen voor het nieuwe station, de onderdoorgang en de omliggende straten, is een animatie gemaakt. Hierin komen de beelden uit het beeldkwaliteitsplan en het voorlopig ontwerp van de openbare ruimte samen. Dit korte filmpje neemt u in vogelvlucht mee door de stationsomgeving.

oorlopig Ontwerp van de stationsomgeving
Voor de nieuwe omgeving van het station heeft het ontwerpteam een Voorlopig Ontwerp gemaakt. Meer dan 90 bewoners hebben hiervoor eerder in werkgroepbijeenkomsten veel waardevolle informatie aangeleverd bij het ontwerpteam. Op 11 en 13 september hebben we de tekeningen van het voorlopig ontwerp laten zien aan de deelnemers van de werkgroepen en overige bewoners.

Iedereen kan dit Voorlopig Ontwerp nu online bekijken. Het ontwerp is nog niet definitief. U mag erop reageren. Dit kan u doen via de website www.OnsGilzeRijen.nl/spoor. Als de gemeenteraad besluit dat we door mogen met de plannen van de stationsomgeving, maken we van het Voorlopig Ontwerp een Definitief Ontwerp.

Beeldkwaliteitsplan en klanteisspecificaties
Verder lieten we tijdens de inloopbijeenkomst op 13 september het beeldkwaliteitsplan en de klanteisspecificaties (KES) zien. Dit zijn documenten waarin we afspraken maken over de eisen waaraan de plannen moeten voldoen en hoe het eruit moet gaan zien. Deze documenten zijn in concept klaar. We vragen de gemeenteraad om ze vast te stellen. Ook deze documenten kunt u online bekijken op de website www.OnsGilzeRijen.nl/spoor .

In gesprek over geluidsschermen
In de animatie en het beeldkwaliteitsplan zijn impressies/beelden van geluidsschermen te zien. De geluidsschermen langs het gehele spoor in de gemeente horen bij het MJPG (Meerjarenplan Geluidsanering). Eind 2023 gaan ProRail en de gemeente hierover (opnieuw) in gesprek met bewoners. U kunt dan op de hoogte van het scherm reageren of meedenken over hoe het scherm eruit gaat zien.

Hoe gaat het nu verder?
Van het Voorlopig Ontwerp van de stationsomgeving maken we een kostenraming. Verder gaan we de gemeenteraad vragen om het bestemmingsplan vast te stellen. Wilt u graag op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld u zich dan aan voor de nieuwsbrief. Ook kan u het ontwerpen van de stationsomgeving volgen op www.OnsGilzeRijen.nl/spoor.