decor

Groene Pluim voor Chainable!

Uitreiking Groene Pluim Gilze en Rijen 2023

Het tweede programmaonderdeel tijdens de jaarlijkse Ondernemersbijeenkomst op 14 september was de uitreiking van De Groene Pluim Gilze en Rijen 2023. Voorzitter van Stichting De Groene Pluim, Peter van den Eijnden, gaf aan dat het idee dat belonen beter werkt dan straffen resulteerde in het ontstaan van De Groene Pluim, een stimuleringsprijs die op frequente basis wordt uitgereikt in gemeenten in heel Nederland.
Het doel van De Groene Pluim is om organisaties op een positieve wijze te erkennen met hun inspanningen op het gebied van duurzaam ondernemen. Door deze erkenning ontstaat een netwerk van koplopende bedrijven die voor andere bedrijven een inspiratie zijn om ook duurzaam te gaan ondernemen. Daarnaast geeft het zijn van een Groene Pluim houder een positieve uitstraling naar (lokale) bestuurders, toezichthouders en handhavers. En last but not least, levert de regio/gemeente hiermee ene bijdrage aan het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelen.
Om in aanmerking te komen dient een organisatie op haar eigen wijze actief bij te dragen aan de Duurzame ontwikkelingsdoelen (Global Goals). Daarnaast is het belangrijk dat de organisatie gemotiveerd en enthousiast is om haar inspiratie, kennis en ervaring te delen en uit te dragen naar andere bedrijven. Iedere organisatie kan in aanmerking komen voor De Groene Pluim, ongeacht de grootte of de branche. Gemeente Gilze en Rijen heeft zich aangesloten bij De Groene Pluim. In februari 2022 werd de eerste Groene Pluim Gilze en Rijen uitgereikt aan Curtec.

Dit jaar is een onderneming die, volgens het juryrapport, “gewaardeerd wordt voor het innovatieve circulaire bedrijfsconcept, de inzet op duurzaamheid en de maatschappelijk verantwoorde wijze van ondernemen” de ontvanger van de 57e Groene Pluim en de 2e binnen de gemeente Gilze en Rijen: Chainable!


Persbericht De Groene Pluim:

Groene Pluim voor Chainable: kartrekker transitie keukensector
Daar waar de meeste keukens niet langer dan 20 jaar meegaan – in de particuliere markt gemiddeld zelfs maar 8 jaar – kennen de keukens van Chainable in Gilze-Rijen een ongekend lange levensduur. Het innovatieve concept van de Chainable keukens is gebaseerd op standaardisatie waardoor demontage en hergebruik mogelijk is.

Groene Pluim voor positieve impact op keukenbranche
De organisatie heeft zo’n grote positieve impact op de hele keukenbranche, dat de Gemeente Gilze en Rijen dit bedrijf graag in de schijnwerpers zet. Merijn Scheifes, de verantwoordelijke wethouder bij Gemeente Gilze en Rijen, reikte daarom een Groene Pluim uit aan ‘geestelijk vader’ Cees van Nispen. Dat gebeurde tijdens de bijeenkomst die de gemeente samen met Ondernemersvereniging GRIC organiseerde op 14 september 2023.

Dit is waarom Chainable keukens een Groene Pluim verdient
Volgens de accreditatiecommissie zette Chainable een innovatief concept neer met een positieve impact op duurzaamheid, klimaat en circulariteit. Dankzij het intrinsiek gemotiveerde management vervult de organisatie een belangrijke rol in de transitie naar een duurzamere keukensector: samen met de ketenpartners en belanghebbenden wordt er gewerkt aan optimale circulariteit. Chainable verdient De Groene Pluim dubbel en dwars en zal dankzij het hoge ambitieniveau zeker in staat zijn deze in de toekomst te behouden! In het profiel van Chainable lees je meer over dit bedrijf.

In de voetsporen van CurTec
Chainable is de tweede Pluimhouder in de Gemeente Gilze en Rijen. Het bedrijf treedt hiermee in de voetsporen van CurTec, die in 2022 de Groene Pluim in de wacht sleepte. Wij feliciteren Chainable keukens van harte met het winnen van De Groene Pluim!


vlnr: Wil Hermens (GRIC), Merijn Scheifes (gemeente Gilze en Rijen), Cees van Nispen (Chainable), Simon Rombouts (Chainable), Jordy van Osch (Chainable) en Peter van den Eijnden (Stichting De Groene Pluim). Foto: Bedrijfsfotografie Brabant