decor

Kick-off Bert Wagemakers Award

Het eerste programmaonderdeel tijdens de jaarlijkse Ondernemersbijeenkomst op 14 september was de kick-off van de Bert Wagemakers Award.

Voor het afscheid van Bert in februari van dit jaar, na 16 jaar als voorzitter van GRIC, had het bestuur gezocht naar een passende en blijvende waardering die recht doet aan de gedreven en betrokken manier waarop Bert zijn rol als voorzitter van GRIC al die jaren heeft vervuld. Omdat bijzondere prestaties een bijzondere waardering verdienen heeft het GRIC-bestuur de Bert Wagemakers Award in het leven geroepen.

Bert verzorgde deze avond de kick-off van deze naar hem vernoemde award. De doelstelling van de award is aandacht schenken aan bedrijven die een bijzondere prestatie geleverd hebben. Deze prestatie kan een breed spectrum van zaken bevatten, bijv. op het gebied van innovatie, duurzaamheid, samenwerking, etc. De enige voorwaarden voor aanmelding zijn dat de onderneming – groot, klein, wel of geen lid van GRIC – gevestigd moet zijn in gemeente Gilze en Rijen en dat deze prestatie in de 2 voorgaande jaren geleverd moet zijn. Alle ondernemers uit de gemeente kunnen zichzelf of een collega-ondernemer aanmelden! De Award zal elke 2 jaar uitreikt worden, de eerste staat gepland voor het voorjaar van 2024. Voor het beoordelen van de aanmeldingen is een commissie samengesteld die, naast Bert. bestaat uit Nienke van Abeelen en Kees van Beijsterveldt. Zij zullen, onafhankelijk, een keuze gaan maken uit de aanmeldingen. Aanmelden kan d.m.v. een filmpje, presentatie, A4tje of gewoon een e-mail, er is geen opgelegde vorm. De deadline voor aanmelden voor de Bert Wagemakers Award 2024 is 31 december 2023.

Bert sloot de kick-off af met het bericht dat de 1e aanmelding inmiddels ontvangen is en de hoop dat er velen volgen.

Aanmelden of meer informatie?

E-mail: bw-award@gric.nl
Website: Bert Wagemakers Award

Het overhandigen van het eerste exemplaar van de Bert Wagemakers Award bij zijn afscheid in februari 2023.
De award