decor

Maak het verschil met je bedrijf: laaggeletterdheid

Werken is makkelijker als je kunt lezen, schrijven, rekenen en omgaan met een computer. In Nederland heeft 1,8 miljoen mensen tussen de 16 en 65 jaar moeite met deze basisvaardigheden  Ruim de helft hiervan heeft Nederlands als moedertaal. De kans is dus groot dat basisvaardigheden ook bij jouw werknemers een rol spelen. Als werkgever kun je echter veel doen!  Wat levert investeren in basisvaardigheden jou als ondernemer op? VIPvoorElkaar kan je hierover informeren en ondersteunen, zij hebben hiervoor het project TaalVerbindt opgezet.

Feiten en cijfers

In Nederland heeft 1,8 miljoen mensen tussen de 16 en 65 jaar moeite met basisvaardigheden. Ruim de helft hiervan heeft Nederlands als moedertaal.

 • In 2022 verlieten 6000 leerlingen mbo niveau 2 en 3 met een diploma maar met onvoldoende basisvaardigheden. Van de havo- en vwo examenleerlingen had 20% een onvoldoende voor het centraal examen Nederlands (Staat van het Onderwijs 2023).
 • Meer dan de helft (57 procent) van de  laaggeletterden tussen de 16 en 65 jaar werkt.
 • Voor deze groep geldt dat zij:
  – meer moeite hebben met werk zoeken en vinden
  – vaker ziek zijn
  – vaker afhankelijk zijn van een uitkering
  – meer moeite hebben met digitale vaardigheden terwijl deze steeds belangrijker zijn op de werkvloer

Als werkgever kun je veel doen!

 • Herken moeite met basisvaardigheden.  Signalen zijn:
  – ziekteverzuim,
  – certificaten niet (of met grote moeite) behalen,
  – e-mails niet begrijpen,
  – formulieren niet invullen.
 • Maak basisvaardigheden bespreekbaar. Durf te vragen of iemand moeite heeft met lezen, schrijven, rekenen of computers. Laat weten dat heel veel mensen hier moeite mee hebben.
 • Communiceer duidelijk. Schrijf in begrijpelijke taal op niveau 1F/A1 of 2F/B1.
 • Kies voor een intern taalaanbod of vraag advies aan VIPvoorElkaar
 • Maak de aanpak onderdeel van beleid en monitor de voortgang

Wat levert investeren in basisvaardigheden mij op?

 • Minder kosten doordat medewerkers minder ziekteverzuim hebben, minder fouten op het werk maken, sneller certificaten halen.
 • Meer tevredenheid bij medewerkers en klanten.
 • Meer inkomsten door een hogere productiviteit.
 • Duurzamere inzetbaarheid van medewerkers, 19 procent van de deelnemers aan een training basisvaardigheden groeit door in de huidige betaalde baan of vindt een betaalde baan.

‘Stel dat iemand meerdere malen voor zijn VCA zakt. Dan is dat voor ons aanleiding om het onderwerp te bespreken en de weg te wijzen naar de taaltraining. De resultaten zijn goed. Mensen worden zelfverzekerder. En ze halen hun certificaat.’
Andre Hertog, directeur van Irado


bron
Kennisblad LaaggeletterdheidKenniscentrum Lezen en Schrijven


GRIC Duurzaamheid