decor

N282 afsluitingen week 16

printversie N282 afsluitingen week 16 2024

Wat gaan we doen?

In de komende periode stellen we het nieuwe tweerichtingenfietspad aan de noordzijde van de N282 open. Daarnaast realiseren we, voor een betere en veilige doorstroming tijdens de werkzaamheden, een tijdelijke rotonde op de kruising Europalaan. Ook verbreden/verleggen we de N282 om werkruimte te krijgen om de nieuwe rijbaan aan te leggen. Om deze werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, sluiten we de N282 in week 16 op verschillende momenten af.

Nachtafsluitingen week 16

Tijdstip:
Van maandag 15 april t/m vrijdag 19 april sluiten we de N282 iedere avond tussen 20.00 uur ’s en 06.00 uur ’s ochtends af tussen de kruisingen Broekdijk en Europalaan. Overdag is de weg gewoon open.

Omleidingen:
• Verkeer richting Tilburg: omleidingsroute (R) via de N282, A27 en A58
• Verkeer richting Rijen, Dongen, Oosterhout en Breda: omleidingsroute (D) via de N260A, A58 en A27
• Hulpdiensten hebben doorgang door het werkvak met aangepaste snelheid
• Fietsers hebben doorgang over het bestaande fietspad aan de zuidzijde van de N282

Weekendafsluiting week 16

Tijdstip:
Van vrijdag 19 april 20.00 uur t/m maandag 22 april 06.00 uur sluiten we de N282 af tussen de kruisingen Broekdijk en Julianastraat.

Omleidingen:
• Verkeer richting Tilburg: omleidingsroute (R) via de N282, A27 en A58
• Verkeer richting Rijen, Dongen, Oosterhout en Breda: omleidingsroute (D) via de N260A, A58 en A27
• Hulpdiensten hebben doorgang door het werkvak met aangepaste snelheid
• Fietsers hebben doorgang over het bestaande fietspad aan de zuidzijde van de N282 of het nieuwe fietspad aan de noordzijde van de N282

Situatie vanaf maandag 22 april

Vanaf maandag 22 april gaat het nieuwe fietspad in gebruik en maakt het verkeer op de N282 tussen de kruisingen Broekdijk en Europalaan gebruik van een aangepaste wegindeling en de tijdelijke rotonde op de kruising Europalaan. Deze situatie blijft een aantal maanden van kracht.