decor

Nieuwsbrief brandweer

maart 2024

In Veiligheidsregio Midden en West Brabant werken hulpdiensten samen aan veiligheid. Dat doen ze niet alleen. Ook inwoners, bedrijven en instellingen leveren een belangrijke bijdrage. Samen maken we de regio veiliger. De brandweer is betrokken bij verschillende Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) trajecten in de regio. In een KVO-traject werken we samen met ondernemers, politie en gemeenten aan veilige winkelgebieden en bedrijventerreinen. Dat doen we op basis van een duurzame en structurele samenwerking.

Deze nieuwsbrief is bedoeld om u als ondernemer op de hoogte te brengen van ontwikkelingen op het gebied van brandveiligheid.