decor

Uitreiking KVO certificaat Broekakkers

Op woensdag 7 december organiseerde GRIC commissie Broekakkers een bijeenkomst bij De Hof van Gilze voor alle ondernemers op het bedrijventerrein.

Hans Remijsen, voorzitter van de commissie, heette iedereen van harte welkom en gaf een korte presentatie over GRIC, commissie Broekakkers en de KVO werkgroep. Ook presenteerde hij de aanbevelingen van de Kiwa audit die met een positieve uitslag werd afgesloten. Hierna nam burgemeester Alssema het woord. Hij prees de inzet van alle betrokken disciplines en nam van de gelegenheid gebruik om, als portefeuillehouder Openbare orde en veiligheid, de aanwezige ondernemers te wijzen op een belangrijke bewoner van het bedrijventerrein: de (vrijwillige) brandweer. Hij wees de ondernemers erop dat de brandweer ernaar streeft om samen met de vrijwilliger de werkzaamheden zo in te richten, dat je hier als werkgever zo min mogelijk mee wordt geconfronteerd. Als afsluiting overhandigde hij het KVO certificaat officieel aan Hans Remijsen. Er werd vervolgens een eerste borreltje en hapje gedaan waarna wethouder Merijn Scheifes (portefeuille Financiën, economie en ABG) kort het woord nam. Hij benadrukte dat het KVO een gezamenlijke inspanning van alle ondernemers is en verzamelde de aanwezige ondernemers dan ook voor een groepsfoto met het behaalde certificaat. Aansluitend gaven Brandweer Midden en West Brabant, Politie Zeeland-West-Brabant en Gemeente Gilze en Rijen een korte presentatie over veiligheid. De rode draad van alle presentaties: wat we niet weten, kunnen we niet oplossen! Kortom: meld alle zaken bij de desbetreffende instantie zodat we het bedrijventerrein samen veilig en schoon houden! Als laatste werd Mirjam Verhoef nog even in het zonnetje gezet. Zij neemt, na lang de contactpersoon voor de politie te zijn geweest, afscheid van de KVO werkgroep en geeft het stokje over aan Cindy Kleijnendorst, wijkagente in Gilze. Hiermee werd het officiële gedeelte afgesloten en verzorgde het team van De Hof van Gilze nog een drankje en hapje voor de aanwezige ondernemers.

Bedrijventerrein Broekakkers heeft dit jaar, wederom onder professionele begeleiding van Onno Keuker (Keuker Veiligheidszorg Ondernemingen), het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen voor de 3e maal behaald. Dit Keurmerk is een waardering voor bedrijventerreinen waar al vele jaren wordt samengewerkt om de veiligheid op de bedrijventerreinen te verbeteren. Een belangrijke voorwaarde in het proces is dat ondernemers samen met gemeente, politie en afspraken maken om overlast, criminaliteit, brandveiligheid en onderhoud en beheer aan te pakken. Dit levert een veiliger omgeving op met als resultaat een groter gevoel van veiligheid en minder schade. Daar profiteert iedereen van want een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en overlast en kan ‘het ondernemen’ behoorlijk in de weg zitten. De schade die het bedrijfsleven jaarlijks lijdt door criminaliteit en onveiligheid wordt door deze en andere maatregelen fors verminderd. Het KVO-B heeft direct effect op het veiligheidsgevoel van ondernemers, werknemers en burgers. Maar ook is er een structurele verbetering van de samenwerking tussen ondernemers en publieke partijen te zien.